ทำเว็บไซต์ เชียงใหม่

Server ของเราที่ให้บริการ

Processors :
Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz
Memory :
6 GB
Processor Speed (MHz) :
2400.143 IDC:DATA CENTER
 
เร็ว แรง ด้วย Gigabit uplink จาก CAT-IDC
ซึ่งจะเห็นได้ว่าทางทีมงานของเราใช้ Server คุณภาพดี และความเสถียรสูงมาก รับรองความปลอดภัย เรื่องข้อมูล เพราะเราทำการ Back up ข้อมูลของท่านทุกๆ 7 วันServer ของเราตั้งอยู่ที่ กศท โทรคมนาคมหรือ cat telecom
ทำเว็บไซต์ เชียงใหม่