อัตราค่าบริการ Domain Name
.com/ .net/ .org /.asia   500 บาท/1 ปี
.info/ .biz   600 บาท/1 ปี
.me/ .tv/ .name   900 บาท/1 ปี
.co.th/.ac.th/.or.th   1,250 บาท/1 ปี

ความหมาย โดเมนเนม

โดเมนเนม ก็คือ ชื่อของเว็บ (Web address) ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ของ chiangmaizone คุณกำลังเรียกดูข้อมูลที่ตั้งอยู่ที่ www. Chiangmaizone.com ซึ่ง ' Chiangmaizone.com ' คือ โดเมนเนม ซึ่งทางเชียงใหม่โซนดอทคอมได้ จดทะเบียนโดเมนเนมไว้

หลักในการตั้งชื่อ โดเมนเนม

  • - ความยาวของชื่อ ตั้งได้ไม่เกิน 67 ตัวอักษร
  • - สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข หรือเครื่องหมายขีด (-) ได้
  • - ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้
  • - ห้ามใช้เครื่องหมายขีด (-) นำหน้าชื่อ โดเมนเนม
  • - ห้ามเว้นวรรคในชื่อ โดเมนเนม

กฎเกณฑ์การใช้ โดเมนเนม

คุณสามารถ จดทะเบียน โดเมนเนม โดยใช้ตัวอักษร a-z , 0-9 และเครื่องหมาย - โดยต้องไม่ขึ้นต้น หรือลงท้ายด้วยเครื่องหมาย - และต้องไม่มี Space และต้อง จดโดเมนเนม อย่างน้อย 2 ตัวอักษร

การจดทะเบียน โดเมนเนม

การจะได้เป็นเจ้าของ โดเมนเนม นั้น คุณต้อง จดทะเบียน โดเมนเนมก่อนโดยจดกับผู้ให้บริการ โดเมนเนม (Domain Registrar)โดยผู้ให้บริการจด โดเมนเนม ซึ่งมีหน่วยงานที่เรารู้จักกันในนาม ICANN ซึ่งเมื่อคุณจดทะเบียน โดเมนเนม และมีเลข IP ของโฮสต์คุณก็จะสามารถเรียกใช้งาน โดเมนเนม ในชื่อของคุณ (http://www.yourname.com)

IP Address หรือ หมายเลข IP

IP หรือ Internet Protocal IP Address คือรหัสตัวเลขที่กำหนดขึ้น เพื่อใช้อ้างถึงที่อยู่ของโฮสต์และเน็ตเวอร์ต ตัวเลขเหล่านี้จะไม่ซ้ำกัน (unique numeric) ซึ่งมีมาตรฐานในการกำหนด และเป็นที่รู้จักทั่วโลก เช่น 198.41.0.52. เป็นหมายเลข IP สำหรับกลุ่มเครือข่ายในอเมริกา